Ettevõttest


Credit24 pakutavad teenused võimaldavad klientidel mugavalt ja paindlikult oma rahaasjad kontrolli all hoida.

Credit24 pakub eraisikutele tagatiseta lühiajalisi tarbimislaene. Käesolevaks hetkeks on ettevõttel neljas riigis kokku üle 500 000 kliendi.

Credit24 väljastab laene suurusjärgus 50 € kuni 4000 € kuni kolmeaastase tagasimakseajaga ning on juhtiv tarbimislaenude väljastaja Eestis.

Credit24 kaubamärgi omanikuks on IPF Digital Estonia OÜ, mille põhitegevuseks on eraisikute väikefinantseerimine. IPF Digital Estonia OÜ kuulub International Personal Finance Plc gruppi.

Mitmekultuuriline EestiCredit24-le on omistatud märk Mitmekultuuriline Eesti, mis avaldab tunnustust organisatsiooni võrdse kohtlemise põhimõtetele ning püüdele edendada mitmekultuurilist töökeskkonda. Märk on sümboliks hoolivusest ja sallivusest organisatsiooni sees. Neljas riigis töötab kokku 62 inimest, kellest 15 töötavad ettevõtte peakontoris Tallinnas.

Credit24 ühiskonnas

Credit24 väärtustab vastutustundlikku ja usaldusväärset ettevõtlust. Arvestame oma tegevuses majanduslikku, keskkondlikku ning sotsiaalset mõju ümbruskonnale ning soovime ühiskonnale midagi tagasi andes arengule positiivselt kaasa aidata. Seetõttu osaleme erinevates sotsiaalsetes projektides. Loe lähemalt siit.