Kinnitan, et ma ei ole Riikliku Taustaga Isik ja olen sõlmitava lepingu suhtes Tegelik Kasusaaja

Riikliku Taustaga Isik on füüsiline isik, kes täidab või on tehingu tegemise kuupäevale eelneva aasta jooksul täitnud välisriigi riigipea, valitsusjuhi, ministri, aseministri, parlamendiliikme, kõrgema kohtu kohtuniku, riigi kontrollasutuse nõukogu liikme, keskpanga nõukogu liikme, suursaadiku, asjuri, kaitsejõudude kõrgema ohvitseri või riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- ja haldusorgani liikme ametikohustusi, samuti sellise isiku abikaasa või vähemalt ühe aasta jooksul sellise isikuga ühist majapidamist jaganud isik, vanem, laps või lapse abikaasa või lapsega vähemalt ühe aasta jooksul ühist majapidamist jaganud isik ning lähedane kaastöötaja ehk füüsiline isik eelnevalt nimetatud ametikohustuste täitjal on lähedased ärisuhted või kellega koos ta on juriidilise isiku või lepingulise õigusliku üksuse ühine Tegelik Kasusaaja või kes Tegeliku Kasusaajana omab täielikult juriidilist isikut või lepingulist õiguslikku üksust, mis on asutatud eelnevalt nimetatud ametiko- hustuste täitja kasuks.

Tegelik Kasusaaja on füüsiline isik, kes teostab oma mõju ära kasutades kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse.