Lepinguabi

1. Kuidas ma saan teada minule pakutava laenu üksikasjadest enne laenulepingu sõlmimist?

Sinu laenuandja peab andma Sulle lepingueelse teabe Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehel, mis sisaldab infot Sinu laenulepingu kohta ja tasude kohta, mida pead lepingu alusel maksma. Lepingueelne teave peab olema Sulle üle antud või saadetud Sulle enne lepingu sõlmimist.

2. Kuidas ma saan koopia oma lõplikust laenulepingust?

Kui laenuleping on Sinu poolt kirjalikult allkirjastatud, peab Sinule jääma lepingust üks koopia. Kui allkirjastad lepingu elektroonselt, peab laenuandja saatma Sulle koopia lõplikust lepingust.

Kui soovid lepingu jooksul teist koopiat oma lepingust, kirjuta sellest laenuandjale. Sinu laenuandja peab andma Sulle koopia sinu laenulepingu dokumentidest.

3. Kas ma saan juba sõlmitud laenulepingust taganeda ja kas see maksab midagi?

Jah. Sul on alati õigus juba sõlmitud laenulepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest või kuupäevast, kui said kätte lepingu dokumendid kirjalikult või elektrooniliselt. Lepingust taganemiseks esita laenuandjale kirjalik lepingust taganemise taotlus postiaadressil või e-posti aadressil. Taganemisavaldusse pane kirja:

 • nimi,
 • isikukood,
 • lepingu number,
 • avaldus lepingust taganemise ja laenu ennetähtaegse tagastamise kohta,
 • kuupäev ja oma allkiri.

Lepingust taganemiseks pead 30 päeva jooksul taganemistaotluse esitamisest tagastama saadud laenu ja maksma kogunenud Intressi. Laenuandjal ei ole õigust võtta laenulepingust taganemise eest tasu. Laenuandjal on ainult õigus küsida tema poolt lepinguga seoses tasutud tagastamatute tasude hüvitamist (nt tasu päringu eest kinnistusraamatu või äriregistri andmebaasis).

4. Kas ma saan lepingut lõpetada?

Jah. Sa saad lepingu lõpetada, kui tagastad lepingu alusel sulle välja makstud laenu ja kogunenud intressi ja vajadusel muud tasud, kui sellised on lepinguga kokku lepitud.

5. Kas ma saan oma laenu tagasi maksta ennetähtaegselt?

Jah. Tasu laenuandjale summa, mis on vajalik laenulepingu alusel sinu kasutuses oleva laenu põhiosa ja intressi tasumiseks päeval, millal soovid oma lepingut lõpetada.

Ennetähtaegseks tagastamiseks esita laenuandjale avaldus, kuhu pane kirja:

 • nimi,
 • isikukood,
 • lepingu number,
 • avaldus ennetähtaegse tagastamise kohta ja ennetähtaegse tagastamise päev,
 • kuupäev ja oma allkiri.

Laenuandjal on õigus saada ennetähtaegse tagastamise eest mõistlikku hüvitist. Hüvitise suurus on üks protsent ennetähtaegselt tagasimakstud laenu summast, kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingus kokkulepitud laenu viimase tagasimakse tähtpäeva vaheline periood on pikem kui üks aasta, ja null koma viis protsenti ennetähtaegselt tagasimakstud summast, kui see periood ei ületa üht aastat.

6. Kuidas ma saan teada täpse summa, kui soovin laenu tagasi maksta ennetähtaegselt?

Võid laenuandjale igal ajal kirjutada või helistada ja küsida summa suurust Sinu poolt määratud kuupäevaga. Võid küsida ka andmeid, millest summa koosneb. Igal ajal saad oma laenu kohta andmeid vaadata Credit24 iseteenindussüsteemis.

7. Kas ma maksan vähem intressi, kui maksan laenu või selle osa tagasi ennetähtaegselt?

Jah. Sinult nõutav intress sõltub sinu kasutuses olevast põhisumma suurusest ja ajast, kui kaua seda kasutad.

8. Kas laenuandja saab minu lepingut muuta?

Jah, kuid ainult vastavalt lepingus kokku lepitud tingimustele.

9. Kas minule teatatakse sellest ette, kui laenuandja kavatseb minu lepingus muudatusi teha?

Jah. Näiteks,

 • Krediidikonto lepingu tingimuste muutmisest peab laenuandja sind teavitama vähemalt kaks kuud ette.
 • Hinnakirja muudatustest teavitab laenuandja sind esimesel võimalusel.

10. Kas ma saan midagi teha, kui mul on lepingu või laenuandja tegevuse osas kaebusi?

Jah. Peaksid kõigepealt laenuandjaga rääkima. Arutage ja vaadake, kas jõuate kokkuleppele.

Sul on alati õigus pöörduda oma õiguste välja selgitamiseks ja nende kaitseks Tarbijakaitseameti poole või kohtusse. Tarbijakaitseametile saad esitada:

 • infopäringu,
 • kaebuse ehk avalduse vaidluse lahendamiseks või
 • teabenõude

tarbijakaitseameti tarbijate teeninduskeskkonna kaudu. Nõuannete saamiseks võid helistada Tarbijakaitseameti nõuandetelefonile 1330 või 6 201 707.

11. Mida peaksin tegema, kui ma ei saa teha tagasimakseid?

Võta koheselt ühendust laenuandjaga ja selgita talle olukorda. Lahendusena võib kõne alla tulla:

 • Maksepuhkuse kasutamine,
 • laenugraafiku pikendamine, et vähendada kuumakseid; või
 • kompromissi leidmine maksmisele kuuluva täpse summa ja maksetähtaja osas vastavalt sinu ja laenuandja võimalustele.

12. Millised võivad olla tagajärjed, kui rikun lepingut?

Kui sa oled lepingu tingimused täitmata jätnud ja hilinenud maksega, võib laenuandja nõuda viivise tasumist iga viivitatud päeva eest. Pea meeles, et laenuandja ei või nõuda maksega hilinemise eest trahvi. Laenuandja võib lepingu üles öelda, kui oled pikemat aega jätnud laenumaksed tasumata. Laenuandja võib võla sissenõudmise delegeerida inkassoettevõttele ja siis lisanduvad võlale ka menetluskulud.

Kui oled lepingut muud moodi rikkunud (nt esitanud laenuandjale olulisi valeandmeid), võib laenuandja samuti lepingu üles öelda ja nõuda kogu laenusumma kohest tasumist.

13. Kas mul on muid õigusi ja kohustusi?

Jah. Seadus annab Sulle muid õigusi ja kohustusi. Samuti pead LUGEMA OMA LEPINGUT väga hoolikalt.

KUI SUL ON KAEBUSI OMA LAENULEPINGU KOHTA VÕI SOOVID SAADA ROHKEM TEAVET JA KÜSIDA TÄIENDAVAID KÜSIMUSI, VÕTA ALATI ÜHENDUST LAENUANDJAGA. 

Tutvu lepingutingimustega siin