Credit24 pieejamie papildpakalpojumi

Credit24 MIERS

Dzīvē visu nevar paredzēt, tāpēc Credit24 piedāvā saviem klientiem papildpakalpojumu MIERS: veicot maksājumu 2,95 EUR / mēnesī, iespējams saņemt kredītbrīvdienas periodā līdz 3 mēnešiem sarežģītu finansiālo apstākļu gadījumā. Kredītbrīvdienu laikā netiks aprēķināti procenti un citas maksas. Tomēr jāņem vērā, ka, lai izmantotu minētās priekšrocības, vispirms ir jāveic vismaz trīs (3) ikmēneša maksājumi. Kredītbrīvdienas nav iespējamas, ja sarežģīti finansiālie apstākļi ir sākušies pirms Credit24 MIERS abonēšanas. Credit24 MIERS kredītbrīvdienu noteikumus lasiet šeit

Biežāk uzdotie jautājumi

Ko nozīmē sarežģīti finansiālie apstākļi?

Sarežģīti finansiālie apstākļi nozīmē vienu no vai vairākus no šādiem apstākļiem:

  1. Slimība vai negadījums, kas ietekmē darbspējas un kas ilgst vismaz 31 dienu
  2. Piespiedu vai brīvprātīgi bezdarba apstākļi (darba attiecību izbeigšana)
  3. Dzīvesvietas maiņa
  4. Bērna piedzimšana

Man pašlaik ir sarežģīti finansiālie apstkāļi. Vai es varu saņemt Credit24 MIERS kredītbrīvdienas?

Credit24 MIERS papildpakalpojumu Jūs variet pieslēgt jebkurā laikā. Pieteikties kredītbrīvdienām variet, ja ir iestājušies sarežģīti finansiālie apstākļi un vismaz trīs mēnešus pēc kārtas ir veikta ikmēneša papildpakalpojuma maksa (2,95 €/mēnesī), kā arī Jums nav kavētu maksājumu.

Cik ilgs ir Credit24 MIERS kredītbrīvdienu periods?

Ja radušies sarežģīti finansiālie apstākļi, kredītbrīvdienas var ilgt līdz trīs (3) mēnešiem, bet ne faktisko sarežģītu finansiālo apstākļu periodu, kas, iespējams, ir ilgāks. Ja slimība vai negadījums, kas ietekmē darbspējas ilgst vairāk nekā trīs (3) mēnešus, ir iespējams kredītbrīvdienas pagarināt vēl par periodu, kas nav ilgāks par trīs (3) mēnešiem. Šāds kredītbrīvdienu pagarinājums pieļaujams tikai ilgstošas slimības vai negadījuma, kas ietekmē darbspējas uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem gadījumā.

Kā es varu pieteikties Credit24 MIERS kredītbrīvdienām?

Lai pieteiktos Credit24 MIERS kredītbrīvdienām, Jums jāinformē pakalpojuma sniedzējs par sarežģītiem finansiālajiem apstākļiem Credit24 klientu pašapkalpošanās profilā mūsu mājas lapā vai jāsūta informācija uz e-pastu miers@credit24.lv. Piesakoties Credit24 MIERS kredītbrīvdienām nepieciešams iesniegt dokumentu, kas apstiprina sarežģītus finansiālos apstākļus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par sarežģītiem finansiālajiem apstākļiem jāziņo ne vēlāk kā četrdesmit piecu (45) dienu laikā no apstākļu sākuma un dokuments, kas sarežģītus finansiālos apstākļus apstiprina, jānosūta ne vēlāk kā divdesmit vienas (21) dienas laikā pēc pieteikšanās Credit24 MIERS kredītbrīvdienām. Pieteikšanās kredītbrīvdienām nav iespējama, ja ir kavēti ikmēneša maksājumi. Šādā gadījumā vispirms jāsamaksā kavētie rēķini un tikai tad piespējams pieteikties Credit24 MIERS kredītbrīvdienām.

Vai es varu dzēst aizdevuma pamatsummu Credit24 MIERS kredītbrīvdienu izmantošanas laikā?

Jūs varat dzēst aizdevuma pamatsummu kredītbrīvdienu izmantošanas laikā, bet ņemiet vērā, ka tādēļ kredītbrīvdienas tiks nekavējoties pārtrauktas.