Rekvizīti

Saņēmējs: SIA IPF Digital Latvia
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 50003913651
PVN reģ.nr.: LV50003913651
Saņēmējbanka: AS Swedbank
Saņēmējbankas konta numurs: LV69HABA0551038011523

Ja Jūsu Aizdevuma līgums ir noformēts līdz 31.08.2014. (ieskaitot):

Saņēmējs: SIA IPF Digital Latvia
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 50003913651
PVN reģ.nr.: LV50003913651
Saņēmējbanka: AS Swedbank
Saņēmējbankas konta numurs: LV84HABA0551032860262