Viimeisin palkkalaskelma

Palkkalaskelman osalta hyväksymme viimeisimmän virallisen palkkalaskelman työnantantajaltasi. Mikäli lähetät palkkalaskeman sähköpostitse liitteenä, tulisi sen olla PDF, GIF, JPEG -muodossa.

Päätös myönnettävästä tuesta

Virallinen todistus myönnettävästä tuesta. Esim. vanhempainpäiväraha, opintotuki tai työttömyystuki. Mikäli lähetät todistuksen sähköpostitse liitteenä, tulisi sen olla PDF, GIF, JPEG -muodossa.

Kelan ja/tai vakuutusyhtiön toimittama eläkelaskelma

Virallinen laskelma myönettävästä eläkkeestä, esim. Kansan eläkelaitokselta tai vakuutusyhtiöltä. Mikäli lähetät eläkelaskelman sähköpostitse liitteenä, tulisi sen olla PDF, GIF, JPEG -muodossa.

Todistus muista tuloista

Viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa ja mahdollinen muu virallinen todistus, mikäli edellisessä veroilmoituksessa kyseinen tulo ei ole näkyvillä.  Esimerkin verotodistuksen erittelyosasta näet tästä. Muihin tuloihin luetaan esim. vuokra-, pääoma- tai osinkotulo. Mikäli lähetät liitteet sähköpostitse, tulisi niiden olla PDF, GIF, JPEG -muodossa.