Inflaatio yksinkertaisesti selitettynä

inflaatioUutisissa kuulee monesti, että inflaatio jatkaa kasvuaan, ja moni varmasti miettiikin, että mitä ihmettä se oikeasti tarkoittaa? Yksinkertaisesti sanottuna inflaatio tarkoittaa rahan ostovoiman heikkenemistä ja sen seurauksena tapahtuvaa hintojen nousua. Eli samalla rahalla saat inflaation kasvaessa vähemmän kuin aiemmin. Tämän seurauksena myös reaalitulo pienenee, ellei palkkoja koroteta, koska sama palkka ei enää riitä samoihin asioihin kuin aiemmin.

Inflaation aiheuttajista on ollut erilaisia näkemyksiä vuosien varrella. Yleisin liittyy suoraan liikkeellä olevan rahamäärän suuruuteen; jos rahan määrä kaksinkertaistetaan, rahan arvo puolittuu, näin karkeasti sanottuna. Keynesiläisen koulukunnan mukaan taas inflaatio aiheutuu kokonaiskysynnän ja –tarjonnan suhteesta. Kun kysyntä kasvaa nopeammin kuin tarjonta, seuraa hintojen nousua ja inflaatio. Myös kustannusten nousua pidetään yhtenä inflaation syynä.

Vaikka inflaatio kuulostaa negatiiviselta asialta, sitä se ei aina ole. Kevyttä inflaatiota pyritään pitämään yllä muunmuassa Euroopan keskuspankin toimesta ohjauskorkojen säätelyllä. Inflaation aikana raha menettää arvoaan, jos sitä ei käytetä, ja näin ihmisiä kannustetaankin kuluttamaan, jotta talous pyörii. Korkea inflaatio puolestaan aiheuttaa suurta hintojen nousua, mikä kasvattaa tyytymättömyyttä kuluttajissa ja aiheuttaa vaihtelevuutta sijoitusmarkkinoillakin.

Leave a Comment